Over de AB Vakschool

Van gebouwen tot wegen en van kabels tot leidingen: alles onder en om ons heen wordt gemaakt door vakmensen. Maar die liggen niet voor het oprapen. Wij leren mensen een vak door gewoon met hen aan de slag te gaan. Onder begeleiding van een vakmeester leren nieuwe medewerkers in korte tijd de fijne kneepjes van het werk in de grond-, weg- en waterbouw.

Header Vakman Infra
Versterking van de GWW Sector

Waarom een vakschool?

Vergrijzing en ontgroening leiden de komende jaren tot een groot tekort aan vakmensen. Vooral in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) zal het aanbod opdrogen. AB Vakwerk pakt daarom het initiatief om zelf nieuwe vakmensen op te leiden met een eigen vakschool.

Door groei in de GGW-markt (bijvoorbeeld door de energietransitie) is er veel behoefte aan instroom van nieuw talent. Echter, het gebeurt geregeld dat kennis en vaardigheden van medewerkers nét niet op het gewenste niveau is. Ook AB Vakwerk merkt dat: aanvragen kunnen minder snel ingevuld worden door een gebrek aan geschikt personeel. Daarom nemen we nu het heft in eigen handen en leiden we zelf nieuwe medewerkers op. Vakkrachten die goed en snel aan het werk kunnen bij onze opdrachtgevers in de GWW.

X IVN 0803
X IVN 0786
Het doel

Wat willen we bereiken?

Met de AB Vakschool wil AB Vakwerk een positieve impuls geven aan de instroom van kwalitatief goede medewerkers binnen de sector GWW. Het leveren van medewerkers die voldoen aan de eisen van opdrachtgevers, zal het tekort aan vakkrachten op termijn helpen te verminderen. Dit komt de gehele sector ten goede. Met de AB Vakschool werft, selecteert én ontwikkelt AB Vakwerk talentvolle medewerkers die zich willen binden aan de sector GWW.  

Onderdeel van

AB Vakwerk

De AB Vakschool is onderdeel van AB Vakwerk, één van de grootste werkgevers in Noord-Nederland. AB Vakwerk bestaat al ruim zestig jaar en is daarmee de oudste bemiddelaar van flexibele arbeid in ons land. Met haar oorsprong in de agrarische sector, is AB Vakwerk een coöperatie met maar liefst 3700 aangesloten agrarische leden. Boeren zijn lid, zodat zij verzekerd zijn van vervangende arbeid op hun bedrijven als zij zelf niet aan het werk kunnen. Het garanderen van ‘bedrijfscontinuïteit’ voor agrarische leden is de primaire taak van de coöperatie. Daarnaast voorziet AB Vakwerk ook in de personeelsbehoefte van bedrijven in andere sectoren zoals de techniek, industrie, transport & logistiek, grond-, weg- en waterbouw, de reguliere bouw én het groen.

Naar AB Vakwerk
AB Vakwerk Logo Officieel Groen Staand